SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Archív je až do odvolania pre verejnosť uzavretý. 

Osobnosti peňažníctva

Zoznam osobností peňažníctva predstavuje výber významných predstaviteľov slovenského peňažníctva od polovice 19. storočia po vznik Národnej banky Slovenska v roku 1993. Bol vytvorený hlavne na základe článkov zamestnancov archívu Národnej banky Slovenska, ktoré boli publikované v rokoch 1997 - 2003 v odbornom bankovom časopise Biatec.

 

 

 Ján Balko  Ľudovít Bazovský  Matej Metod Bella 
 Pavol Blaho  Michal Bosák  Ján Cablk
 Ivan Daxner  Vladimír Fajnor  Rudolf Fraštacký
 Milan Frič  Jozef Fundárek  Rudolf Gábriš
 Egon Hlavatý  Andrej Hlinka  Milan Hodža
 Štefan Horváth  Fedor Houdek  Pavol Országh Hviezdoslav
 Fedor Jesenský  Vladimír Jesenský  Samuel Jurenka
 Ferdinand Juriga  Samuel Jurkovič  Jozef Kállay
 Andrej Kapustáš  Imrich Karvaš  Martin Kollár
 Peter Kompiš  Gustáv Adolf Koričánsky  Michal Kováč
 Ľudovít Kováčik  Vojtech Krajčovič  Cyril Kresák
 Ján Krno  Rudolf Krupec  Valér Kubány
 Rudolf Kubiš  Pavol Kuzmány  Daniel Gabriel Lichard
 Eugen Löbl  Pavol Majling  Vladimír Makovický
 Július Markovič  Karol Markovič  Anton Mederly 
 Ľudovít Medvecký  Ján Michalík  Ján Milec 
 Matej Murtin  Ľudovít Okánik  Ján Oliva
 Samuel Ormis  Viliam Pauliny-Tóth  Žigmund Pauliny-Tóth
 Viliam Pauliny  Július Pázman  Ladislav Rástocký
 Peter Víťazoslav Rovnianek  František Skyčák  Kornel Milan Stodola
 Elo Šándor  Miloš Vladimír Štefanovič  Jozef Gregor Tajovský
 Ivan Thurzo  Jozef Trnovec  Tomáš Tvarožek
 Ján Ursíny  Ján Valach  Ľudovít Vanovič
 Ján Vansa  Pavel Varsik  Ján Vesel
 Ján Alojz Wagner  Ján Záturecký  Štefan Závodník

Dátum poslednej úpravy: 23. septembra 2019