SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Pavol Blaho

Pavol Blaho(*25. marca 1867 v Skalici - †29. novembra 1927 v Bratislave)

Patril k najaktívnejším reprezentantom slovenského národno-politického a hospodárskeho života z prelomu 19. a 20. storočia. Zameriaval sa na zakladanie potravných a peňažných družstiev, organizovanie spolkovej činnosti, zakladanie peňažných ústavov, ľudových knižníc, spolkov triezvosti, vydávanie novín a časopisov i vzdelávanie mládeže.

Od roku 1920 bol predsedom dozorného výboru Ústredného družstva v Bratislave. V roku 1906 založil Obchodnú banku v Skalici. Podieľal sa na vzniku Roľníckej a priemyselnej banky vo Veľkých Levároch, ktorá začala pôsobiť 1. júna 1909 a podobne ako v prípade Obchodnej banky bol zvolený za predsedu správnej rady. Po vzniku Americko-slovenskej banky v roku 1920 pôsobil ako predseda, respektíve podpredseda jej správnej rady.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019