SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Rudolf Gábriš

Rudolf Gábriš(*1. decembra 1889 v Novom Meste nad Váhom - †5. septembra 1969 v Piešťanoch)

V rokoch 1907 - 1911 pôsobil ako úradník Ľudovej banky v Novom Meste nad Váhom. V októbri 1911 bol menovaný za pokladníka Úvernej banky v Piešťanoch, ktorá bola pridruženým ústavom Ľudovej banky v Novom Meste nad Váhom. V rokoch 1912 - 1919 bol hlavným účtovníkom Ľudovej banky v Námestove.

V roku 1919 založil Slovenskú roľnícku banku v Košiciach a bol zvolený za jej správcu. Hoci Slovenská roľnícka banka pôsobila samostatne len dva roky, jej založenie bolo v dobovej tlači považované za priekopnícky čin. Išlo totiž o prvý peňažný ústav so slovenskou správou na východnom Slovensku. Koncom roka 1921 bola uskutočnená fúzia Slovenskej roľníckej banky s Tatra bankou v Martine. Jej centrála v Košiciach bola zmenená na filiálku Tatra banky, na čele ktorej ako prednosta zostal Rudolf Gábriš s titulom riaditeľa a člena správnej rady.

V Košiciach pôsobil až do roku 1926, keď bol menovaný za člena obchodnej správy Tatra banky s titulom námestník hlavného riaditeľa. Od roku 1942 do apríla 1945 pôsobil ako hlavný riaditeľ. Aktívne sa podieľal na sanácii Tatra banky, pričom sám vypracoval v rokoch 1927 - 1931 niekoľko návrhov smerujúcich k jej ozdraveniu. Dňa 1. septembra 1945 bol preložený do filiálky Tatra banky v Košiciach ako jej vedúci. Jeho pôsobenie v Tatra banke ukončili čistky po februári 1948, keď bol 25. marca toho istého roku s okamžitou platnosťou odvolaný z funkcie.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019