SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Vladimír Jesenský

Vladimír Jesenský(*27. augusta 1879 v Martine - †8. augusta 1960 v Bratislave)

Po štúdiách nastúpil do Trnavskej a vidieckej ľudovej banky, kde od roku 1899 pôsobil ako účtovník. Od októbra 1901 pôsobil vo filiálke Tatra banky vo Veľkej Bytči, neskôr bol jej dirigentom (vedúcim). Ako dirigent sa stal ex offo členom správy a zároveň aj členom direktória Tatra banky. V roku 1913 bol zvolený do jej výkonného povereníctva. V rovnakom období sa angažoval aj v iných finančných inštitúciách. V Bánovskej ľudovej banke v Bánovciach nad Bebravou bol členom dozorného povereníctva a v Meštianskej banke v Topoľčanoch predsedom dozorného povereníctva.

Po reorganizácii vrcholných orgánov Tatra banky v roku 1920 sa stal členom novovytvorenej správnej rady a výkonného výboru, z čoho mu vyplývalo aj členstvo v direktóriu, s titulom námestník hlavného direktora. Súčasne vykonával funkciu obvodového direktora bratislavského obvodu, a teda aj vedúceho direktora bratislavskej filiálky. Bol jedným z rozhodujúcich účastinárov banky a v roku 1923 vlastnil a zastupoval najväčší počet účastín tohto peňažného ústavu.

Bol členom správy Drevárskej banky a predsedom správy Zväzu slovenských peňažných ústavov. Taktiež bol členom riaditeľstva Slovenskej poisťovne, Plodinovej burzy a predsedom správnej rady Bratislavskej obchodnej a úvernej banky. V roku 1925 bol ako jediný zástupca zo Slovenska menovaný za člena kuratória Zvláštneho fondu pre zmiernenie strát z povojnových pomerov v Prahe. Po ďalšej reorganizácii Tatra banky v roku 1926 bol zvolený za podpredsedu správnej rady a výkonného výboru. Súčasne však bol pozbavený titulu námestníka hlavného direktora. Bol delegovaný za dôverníka Tatra banky v Eskontnej a hospodárskej banke v Bratislave vo funkcii úradujúceho predsedu. V roku 1931 sa vzdal všetkých funkcií v Tatra banke a v jej afilovaných ústavoch a podnikoch.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019