SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Ľudovít Medvecký

Ľudovít Medvecký(*28. júla 1878 vo Zvolene - †26. marca 1954 v Modrom Kameni)

V rokoch 1912 - 1913 bol spoluzakladateľom Ústredného družstva pre hospodárstvo a obchod v Budapešti, kde bol zvolený za člena jeho správnej rady za Zvolenskú župu. V rokoch 1919 - 1921 pôsobil ako predseda správnej rady Ústredného družstva v Bratislave. Bol spoluzakladateľom Zvolenskej ľudovej banky a členom jej správnej rady v období rokov 1904 - 1912. V roku 1912 založil Roľnícku banku v Hliníku a bol zvolený za jej správcu. V súvislosti so sanáciou Tatra banky v roku 1913 sa stal členom jej direktória. V rokoch 1909 - 1913 bol členom správnej rady Ústrednej banky v Budapešti.

V roku 1919 bol ako zástupca agrárnej strany menovaný do Bankového výboru pri ministerstve financií, ktorý riadil a usmerňoval činnosť Bankového úradu ministerstva financií. Jeho hlavnou úlohou ako jediného zástupcu Slovenska bolo obhajovať slovenské záujmy v menovej a úverovej oblasti, ako aj pri menovaní vedúcich úradníkov a prijímaní zmeniek slovenskej proveniencie na eskont. Pôsobil tiež ako člen Bankovej rady Národnej banky Československej (NBČS), do ktorej bol ako zástupca Slovenska kooptovaný 1. apríla 1926. Zaradený do úverového odboru bol poverený sledovať činnosť a obchody najvýznamnejšej slovenskej filiálky NBČS v Bratislave. Funkciu bankového radcu vykonával do roku 1930.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019