SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Miloš Vladimír Štefanovič

Miloš Vladimír Štefanovič(*2. novembra 1854 v Balašských Ďarmotách v Maďarsku - †21. novembra 1904 v Martine)

Začínal ako advokátsky koncipient v kancelárii Matúša Dulu v Martine a následne v bratislavskej advokátskej kancelárii Michala Mudroňa. Počas pobytu v Martine sa zapojil do národno-politického pohybu a v Bratislave, kde si v roku 1884 otvoril vlastnú advokátsku prax, patril k jeho vedúcim osobnostiam. V roku 1893 sa dostal do vedenia celonárodnej politiky ako mimomartinský člen Ústredného výboru Slovenskej národnej strany.

Významnú úlohu zohral aj na pôde evanjelickej cirkvi, kde sa zúčastňoval na zápasoch za jazykové práva Slovákov a ako jej svetský funkcionár vystupoval proti maďarizácii cirkevného života. Patril medzi agilných odporcov cirkevno - politických zákonov, ktoré popierali autonómne práva slovenskej evanjelickej cirkvi a potreby slovenského obyvateľstva.

Na sklonku svojho pomerne krátkeho života vstúpil aj na scénu slovenského bankovníctva ako hlavný riaditeľ Tatra banky. Do tejto funkcie bol zvolený 16. júna 1903 na mimoriadnom valnom zhromaždení banky. V tomto istom období bol aj členom správy Trnavskej a vidieckej ľudovej banky v Trnave.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019