SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Štefan Horváth

Štefan Horváth(*23. júna 1913 v Starých Horách - †22. mája 1993 v Bratislave)

Od 15. marca 1939 pôsobil ako osobný tajomník ministra hospodárstva Gejzu Medrického a od roku 1940 do roku 1950 v Ústrednom združení slovenského priemyslu. Od roku 1950 pracoval v práve založenej Štátnej banke československej, najprv v oblastnom ústave v Bratislave, a od roku 1958 v krajskej pobočke v Bratislave. Zúčastnil sa na tvorbe jej závažných materiálov analytického, koncepčného a inštruktívneho charakteru. V roku 1964 začal učiť na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.

Napísal viacero odborných kníh, bankových pomôcok a vysokoškolských skrípt. Bol členom redakčnej rady bankového časopisu Hlas banky. Spolu s Jánom Valachom spracovali a knižne vydali prvé dejiny slovenského peňažníctva, trojdielnu publikáciu Peňažníctvo na Slovensku (vyšla v rokoch 1975 - 1978), ako aj skriptá Kapitoly z dejín peňažníctva na Slovensku (1975 - 1977).

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019