SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Ján Vansa

Ján Vansa(*21. júna 1846 v Tisovci - †22. júna 1922 v Banskej Bystrici)

Pôsobil ako evanjelický farár. Podľa príkladu svojich priateľov národovcov Štefana Marka Daxnera a Augustína Horislava Škultétyho, ktorí v roku 1847 založili v Tisovci Hospodársky spolok, a tiež svojho švagra Pavla Dobšinského, ktorý zriadil v tom istom roku Úverný spolok v Ratkovej, chcel aj on zlepšiť hmotné pomery ľudu.

Zaujala ho forma nemeckého družstevníctva, takzvaná raiffeisenka, ktorej obdobu sa pokúsil aplikovať na slovenské pomery. V októbri 1893 založil prvé trojúčelové družstvo na Slovensku - Pílansko - hačavský hospodársky, potravný a úverný spolok, ktorý speňažoval domáce ľudové výrobky, predával potraviny, prijímal vklady a poskytoval svojim členom pôžičky za nízky úrok. Stal sa jeho predsedom.

Tento spolok sa svojou mnohostrannosťou líšil od všetkých dovtedy existujúcich družstiev na Slovensku. Úspech družstva motivoval v októbri 1894 jeho priateľa farára Jána Vloššáka k založeniu podobného trojúčelového spolku v Liptovskej Teplej a v decembri toho istého roku zriadil na Troch Sliačoch Gazdovský potravný a úverný spolok Andrej Hlinka. V nasledujúcich rokoch sa položili na Slovensku základy desiatok ďalších takýchto družstiev. Samotný pílansko - hačavský spolok existoval do roku 1897.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019