SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Valér Kubány

Valér Kubány(*19. mája 1883 v Klenovci - †18. augusta 1936 v Bratislave)

V roku 1907 sa stal úradníkom a neskôr korešpondentom Úvernej banky v Ružomberku. Tu pôsobil do konca roka 1909, keď prijal miesto účtovníka v Novej banke na Myjave. Do ružomberskej centrály Úvernej banky sa opätovne vrátil začiatkom roka 1912 ako tajomník - prokurista. O rok neskôr ho správna rada tohto peňažného ústavu delegovala do dozorného povereníctva Tatra banky v Martine a v rokoch 1918 - 1919 zastával súčasne aj miesto riaditeľa ružomberskej Továrne na papierové výrobky.

V roku 1912 sa stal členom predsedníctva zamýšľanej organizácie úradníctva obchodných podnikov, ktorá mala obhajovať záujmy a práva úradníkov z povolania. Keď v decembri 1915 vznikla stavovská organizácia slovenských peňažných ústavov pod názvom Zväz peňažných ústavov so sídlom v Martine, zvolili ho za jej revízora a náhradného člena dozorného povereníctva. V októbri 1919 bola táto organizácia premenovaná na Zväz slovenských peňažných ústavov a od konca novembra 1919 začala pôsobiť jej samostatná kancelária, ktorú viedol ako správca. Bol tiež zodpovedný za redakčnú a administratívnu prácu súvisiacu s vydávaním Slovenského peňažníka. V novembri 1921 bol menovaný námestníkom prednostu filiálky Bankového úradu ministerstva financií v Košiciach, kde pôsobil dva mesiace.

Jeho posledným pôsobiskom bola Dunajská banka v Bratislave, kam nastúpil 1. januára 1923. Po utvorení revízneho oddelenia bol menovaný  jeho riaditeľom a prednostom. V službách banky zostal až do 1. júna 1935.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019