SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Samuel Ormis

Samuel Ormis(*1. júla 1824 v Revúcej - †18. októbra 1875 v Revúcej)

Svojou rozsiahlou pedagogickou a výchovnou činnosťou, ako aj drobnou prácou v kultúrnej a ekonomicko-sociálnej oblasti sa zaradil k popredným osobnostiam slovenského hospodárskeho a spoločenského života druhej polovice 19. storočia.

V roku 1863 bol zvolený za profesora prvého slovenského gymnázia v Revúcej, kde pôsobil jedenásť rokov ako profesor a správca.

Veľkú pozornosť venoval sociálnym otázkam slovenského ľudu, pričom cestu z hmotnej biedy videl v združovaní jednotlivcov do kolektívnych organizácií. V tomto duchu vyvíjal mimoriadne úsilie pri organizovaní spolkovej činnosti. Za jeho aktívnej účasti vznikli v Revúcej dva hospodárske spolky založené na princípe svojpomoci.

Prvým z nich bola Vzájomná pomocnica, ktorá vznikla na ustanovujúcom valnom zhromaždení 14. februára 1869. V nej pôsobil najprv ako dočasný predseda, neskôr ako člen výboru, a napokon ako predseda. Ďalšou organizáciou bol Potravný spolok v Revúcej, prvé spotrebné družstvo v Uhorsku, založené na jeseň roku 1869. Družstvo malo pomáhať členom, a podľa svojich možností aj nečlenom, pri zaobstarávaní potravinových článkov za čo najnižšie ceny.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019