SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Rudolf Fraštacký

Rudolf Fraštacký(*11. februára 1912 v  Mošovciach - †19. marca 1988 v Toronte v Kanade)

So základmi práce v bankovníctve sa oboznámil ako úradník Roľníckej vzájomnej pokladnice v Ružomberku a následne v Martine. Od roku 1936 pracoval vo Zväze roľníckych vzájomných pokladníc. O dva roky neskôr ho vedenie zväzu menovalo za prezidiálneho tajomníka. Začiatkom roka 1939 sa stal osobným tajomníkom predsedu správnej rady zväzu Jána Ursínyho. Zo zväzu odišiel koncom roka 1941, avšak ako funkcionár významných hospodárskych organizácií zostal aj naďalej aktívne činný v družstevnej sfére. Do januára 1943 zastával post riaditeľa Slovenskej cukornej obchodnej účastinnej spoločnosti so sídlom v Bratislave, neskôr pôsobil vo funkcii riaditeľa a prokuristu bratislavskej firmy Cukrospol a prednostu cukorného oddelenia na Najvyššom zásobovacom úrade.

V roku 1945 bol menovaný prednostom IV. odboru Povereníctva pre výživu a zásobovanie Slovenskej národnej rady. Túto funkciu vykonával do septembra 1945, keď prevzal v postavení povereníka vedenie tohto rezortu. O rok neskôr ho zvolili za podpredsedu Zboru povereníkov v Bratislave za Demokratickú stranu. Zmena politickej klímy po februári 1948 podnietila jeho odchod do Švajčiarska a odtiaľ do Kanady, kde sa po rokoch opätovne vrátil k peňažníctvu, tentoraz v úlohe akcionára, prezidenta a podpredsedu správnej úverovej rady banky The Metropolitan Trust Company v Toronte.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019