SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Ján Ursíny

Ján Ursíny(*11. októbra 1896 v Rakši - †8. januára 1972 v Rakši)

Ako stúpenec agrárneho hnutia na Slovensku stál pri zrode družstevných úverových ústavov známych pod názvom roľnícke vzájomné pokladnice. Z pozície vedúceho funkcionára bratislavskej centrály Zväzu roľníckych vzájomných pokladníc pätnásť rokov usmerňoval ich činnosť. Spočiatku zastával post úradujúceho člena správnej rady, neskôr v rokoch 1928 - 1930 pôsobil ako úradujúci podpredseda, a napokon bol na valnom zhromaždení zväzu 15. júna 1930 zvolený za predsedu správy. V tejto funkcii zotrval do roku 1940.

Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa stal členom predsedníctva Slovenskej národnej rady a povereníkom pre veci hospodárske a zásobovacie. Od 7. februára 1945 pôsobil ako povereník pôdohospodárstva a pozemkovej reformy až do ustanovenia prvej československej vlády na oslobodenom území. V rokoch 1945 - 1947 bol vymenovaný za podpredsedu vlády obnovenej Československej republiky za Demokratickú stranu a dva roky pôsobil aj v najvyššom slovenskom a celoštátnom zákonodarnom zbore. V decembri 1945 ho opätovne zvolili do čela vedenia Zväzu roľníckych vzájomných pokladníc. V roku 1948 bol vo vykonštruovanom súdnom procese zameranom na diskreditáciu predstaviteľov Demokratickej strany odsúdený na sedem rokov väzenia. Rehabilitovaný bol v roku 1964.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019