SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

František Skyčák

František Skyčák(*15. marca 1870 v Kline - †9. apríla 1953 v Pohraniciach)

Po ukončení štúdia pracoval ako úradník Tatra banky v Martine a od roku 1893 bol pokladníkom filiálky ružomberskej Úvernej banky v Trstenej. V roku 1899 sa vrátil do obce Klin, kde prevzal rodinný veľkoobchod s plátnom.

V rokoch 1905 - 1914 bol poslancom Uhorského snemu. Spolupracoval predovšetkým s Milanom Hodžom pri zakladaní roľníckych družstiev. Stal sa aktívnym spoluzakladateľom spotrebných a úverových družstiev v Trstenej, Námestove, Jablonke a Bratislave. Jeho najvýznamnejším činom v oblasti peňažníctva bolo založenie Ľudovej banky v Námestove v roku 1902. Počas celej existencie banky, až do roku 1940, keď fúzovala s Ľudovou bankou v Ružomberku, pôsobil vo funkcii jej správcu a neskôr aj hlavného riaditeľa.

V snahe zabezpečiť svoj vplyv v oblasti peňažníctva aj v okolí Jablonky (dnes súčasť Poľskej republiky), založil v nej v roku 1907 Ľudovú banku. Až do roku 1919 pôsobil ako jej správca a bol aj jej najväčším akcionárom.

K významným aktivitám v oblasti peňažníctva môžeme zaradiť aj jeho účasť pri založení Ústrednej banky v Budapešti v roku 1909, kde v rokoch 1909 - 1911 zastával funkciu správcu a do roku 1913 bol členom jej správy. Bol aj členom dozorných výborov Sereďskej ľudovej banky a Záhorskej roľníckej banky v Zohore od ich založenia až do roku 1918, čo vyplývalo z jeho úzkej spolupráce s Ferdinandom Jurigom.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019