SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Ferdinand Juriga

Ferdinand Juriga(*12. októbra 1874 v Gbeloch - †23. novembra 1950 v Bratislave)

Podľa vzoru Pavla Blaha zakladal potravné a úverné družstvá, z ktorých najvýznamnejšie bolo Ústredné odpredavačstvo zeleniny v Zohore (1911). Ďalšími boli napríklad Spolok na kŕmenie ošípaných vo Vajnoroch (1910) a Dielňa na kvasenie kapusty v Stupave.

V roku 1909 bol zvolený za správcu Ľudovej banky v Bratislave, ktorá vznikla v roku 1907 s akciovým kapitálom 200 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). V roku 1910 zanikla fúziou s Úvernou bankou v Ružomberku a stala sa jej filiálkou v Bratislave, pričom funkciu jej správcu zastával až do roku 1912.

V snahe podporiť svoje družstevné aktivity založil v roku 1912 Záhorskú ľudovú banku v Zohore s akciovým kapitálom 100 tisíc K. Pod jeho vedením banka postupne založila filiálky v Šaštíne a Bratislave, zvýšila akciový kapitál na 500 tisíc K (1919) a vypracovala sa na stabilizovaný vidiecky peňažný ústav. Na základe uznesenia valného zhromaždenia v roku 1922 zanikla zlúčením s Moravsko - slovenskou bankou v Olomouci, keď sa zároveň pretvorila na jej filiálku.

Spolu s ďalším katolíckym kňazom F. Tománkom sa zaslúžil o vznik Sereďskej ľudovej banky v Seredi (1911) s účastinnou istinou 50 tisíc K. Až do roku 1930 zastával funkciu podpredsedu jej správnej rady. Jeho poslednou aktivitou v oblasti bankovníctva bolo členstvo v správnej rade Lombardnej banky v Bratislave (1922 - 1925).

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019