SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Milan Hodža

Milan Hodža(*1. februára 1878  v Sučanoch - †27. apríla 1944 v Clearwater v USA)

Patril k zakladateľom a vedúcim osobnostiam slovenského politického agrarizmu a v jeho rámci prikladal osobitný význam družstevníctvu ako nástroju ekonomickej emancipácie roľníctva. Mal významný podiel na vzniku Ústredného družstva pre hospodárstvo a obchod ako celoslovenskej centrály úverných spolkov, ktorá vznikla 18. februára 1912 v Budapešti. Po vzniku Československa vo februári 1919 inicioval založenie nového Ústredného družstva v Žiline, ktoré neskôr presídlilo do Bratislavy.

V marci 1920 ako minister unifikácií predložil návrh na riešenie úverových pomerov na Slovensku zlúčením existujúcich krajinských úverných ústavov, a to Hypotečnej banky českej a Hypotečnej banky moravskej. Týmto spôsobom vytvorená nová Hypotečná banka československá mala zriadením filiálok dotovaných vládou rozšíriť svoju pôsobnosť aj na Slovensko. Tento návrh však zástupcovia českých úverných bánk odmietli. Ďalší pokus o ozdravenie úverových pomerov na slovenskom vidieku uskutočnil v lete 1921, keď spolu s ďalšími členmi slovenského poslaneckého klubu požiadal v auguste 1921 vládu o súhlas s vytvorením samostatnej hypotečnej banky na Slovensku. Výsledkom bolo kompromisné rozhodnutie spočívajúce v rozšírení pôsobnosti českých úverných bánk na Slovensko.

V máji 1924 už ako minister poľnohospodárstva zrealizoval svoje plány na utvorenie stredného typu úverových ústavov. Tieto okresné úverové ústavy budované na družstevnom základe boli podľa jeho návrhu nazvané Roľnícke vzájomné pokladnice a boli združené vo Zväze roľníckych vzájomných pokladníc.

V roku 1938 emigroval najprv do Francúzska a neskôr do USA, kde pôsobil v krajanských spolkoch.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019