SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Andrej Kapustáš

(*24. novembra 1757 v Hlohovci - †v decembri 1796 vo Vilňuse v Litve)

Okolo roku 1780 sa usadil ako obchodník vo Varšave, kde viedol bankovú kanceláriu. Patril k vedúcim predstaviteľom protiruského hnutia vedeného Tadeuszom Kościuszkom, v júli 1794 bol Kościuszkovym zástupcom v Najvyššej národnej rade. Ako šéf finančného rezortu Najvyššej národnej rady pripravil v tom istom roku návrh na vydávanie papierových peňazí, aj ich obrazovú podobu.

Bol pôvodcom myšlienky založiť Poľskú národnú banku; svoj návrh uverejnil v roku 1789 v anonymnej brožúre O Banku Narodowym w Polszcze ustanowic się mojącym, neskôr ho rozpracoval v ďalších publikáciách. Navrhoval, aby centrálna banka nebola súkromnou bankou, ale aby bola finančnou inštitúciou so základným kapitálom 40 miliónov zlotych, z ktorých mal polovicu vlastniť štát a druhú polovicu súkromní majitelia, pričom zisk banky sa mal investovať do verejných záležitostí.

Dátum poslednej úpravy: 20. marca 2019