SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Vladimír Fajnor

Vladimír Fajnor(*23. októbra 1875 v Senici - †5. januára 1952 v Bratislave)

Spolu s Jánom Veselom sa aktívne podieľali na vzniku Zvolenskej ľudovej banky. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení banky 1. mája 1902 bol zvolený za jej právneho zástupcu. Spolupráca Vladimíra Fajnora so Zvolenskou ľudovou bankou bola ukončená k 1. januáru 1912, keď oznámil správnej rade svoj úmysel založiť vo Zvolene nový slovenský peňažný ústav. V roku 1912 tak vznikla Meštianska banka s akciovým kapitálom 300 tisíc rakúsko-uhorských korún, pričom Fajnor bol zvolený za jej riaditeľa. Funkciu vykonával až do roku 1919, keď Meštianska banka splynula so Zvolenskou ľudovou bankou.

V roku 1912 založil Roľnícku banku v Dobrej Nive s akciovým kapitálom 50 tisíc rakúsko-uhorských korún. Banka však nedosahovala očakávané výsledky a po necelom roku samostatnej činnosti bola zmenená na filiálku Meštianskej banky vo Zvolene. Bol spoluzakladateľom Všeobecnej banky v Lučenci (1909) a stal sa členom jej správnej rady. Rovnakú funkciu zastával aj v niektorých ďalších slovenských peňažných ústavoch, napríklad v Krupinskej sporiteľni, v Roľníckej banke v Hliníku nad Hronom a v Myjavskej banke.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019