SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Kornel Milan Stodola

Kornel Milan Stodola(*26. augusta 1866 v Liptovskom Mikuláši - †21. októbra 1946 v Bratislave)

Svoje hospodárske znalosti uplatnil už počas štúdia vo Viedni v rokoch 1911 - 1918, kde medzi členmi spolku Národ založil svojpomocný peňažný ústav - Slovenskú záložňu, ktorá pod jeho vedením poskytovala slovenským obchodníkom úvery za primerané úroky.

V období rokov 1919 - 1920 bol vládnym referentom železníc, pôšt a telegrafov Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska, v roku 1920 sa stal predsedom Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave. Založil tu Dunajské veľtrhy, kde boli vytvorené podmienky pre nadväzovanie čulých obchodných stykov. Stal sa tiež spoluzakladateľom a prvým predsedom Bratislavskej plodinovej burzy.

Pôsobil v správnych radách mnohých finančných inštitúcií, dlhé roky v Tatra banke a v Bratislavskej všeobecnej banke. Pomáhal zakladať roľnícke vzájomné pokladnice a v roku 1923 sa podieľal na utvorení Zväzu živnostenských úverných ústavov a družstiev pre Slovensko a Podkarpatskú Rus (Živnozväz), v ktorom potom pôsobil ako jeho predseda. Položil základy časopisu Hospodárske rozhľady ako tlačového orgánu obchodných a priemyselných komôr.

V rokoch 1925 - 1939 bol senátorom Národného zhromaždenia za agrárnu stranu a až do začiatku druhej svetovej vojny bol považovaný za jedného z najvplyvnejších Slovákov v oblasti obchodu, financií a priemyslu.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019