SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Michal Kováč

Michal Kováč(*5. augusta 1930 v Ľubiši - †5. októbra 2016 v Bratislave)

Dňa 1. februára 1955 nastúpil do Oblastného ústavu Štátnej banky československej pre Slovensko v Bratislave ako vedúci odboru 161 - štátne majetky. Dňa 1. januára 1959 bol menovaný riaditeľom plánovacej a ekonomickej správy a od 1. januára 1960 pôsobil ako vedúci odboru pre národohospodárske rozbory. V rokoch 1963 – 1964 vyučoval v bankovej škole Kubánskej štátnej banky. Po návrate do Československa bol dňa 5. februára 1965 menovaný za námestníka hlavného riaditeľa Oblastného ústavu Štátnej banky československej pre Slovensko. V rokoch l967 - 1969 pracoval ako námestník riaditeľa pobočky Živnostenskej banky v Londýne.

V 60-tych rokoch minulého storočia sa výraznou mierou podieľal na reformnom procese v československom bankovníctve a bol navrhnutý za viceguvernéra Federálnej emisnej banky. V dôsledku normalizácie bol od 1. apríla 1970 pozbavený svojich funkcií a od 15. januára 1971 pracoval ako radový zamestnanec Štátnej banky československej, pobočky Bratislava-mesto. Od roku 1978 do decembra 1989 pôsobil popri zamestnaní ako vedecko-výskumný pracovník vo Výskumnom ústave finančnej a úverovej sústavy, neskôr v Ústrednom ústave národohospodárskeho výskumu, Výskumnom ústave sociálneho rozvoja a práce a ďalších. Venoval sa problémom menovej politiky a bankovej činnosti. Po politicko-spoločenských zmenách v roku 1989 sa stal ministrom financií Slovenskej republiky. V rokoch 1993 – 1998 bol prezidentom Slovenskej republiky.

Dátum poslednej úpravy: 18. septembra 2019