SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Ľudovít Vanovič

Ľudovít Vanovič(*4. januára 1878 v Dražkovciach - †19. augusta 1949 v Martine)

Profesionálnu dráhu začal ako úradník filiálky Tatra banky v Dolnom Kubíne a pokračoval v ústredí Turčianskosvätomartinskej sporiteľne, kam bol v roku 1907 prijatý ako účtovník. Tu pracoval až do jej fúzie s Tatra bankou v roku 1920, pričom bol v roku 1909 menovaný za jej hlavného účtovníka a od roku 1918 zastával funkciu podsprávcu. Bol členom správnych a dozorných rád viacerých peňažných ústavov, napríklad Všeobecnej banky v Lučenci, Zvolenskej ľudovej banky, Ľudovej banky v Novom Meste nad Váhom. Patril taktiež k spolupracovníkom prvého odborného bankového časopisu na Slovensku Slovenský peňažník, spolupracoval pri tvorbe Slovenského kompasu v roku 1911 a pri organizovaní rôznych porád a stretnutí predstaviteľov slovenského peňažníctva.

Aktívnu činnosť vyvíjal aj v súvislosti so sanáciou Tatra banky pri jej problémoch a stratách spôsobených krachom firmy Rovnianek a Comp. v roku 1911. Ako jeden zo zástupcov Turčianskosvätomartinskej sporiteľne bol z dôvodu úspešného uskutočnenia a kontroly sanácie menovaný do riaditeľstva Tatra banky.

Po roku 1920 pôsobil ako člen správnej rady a výkonného výboru Tatra banky s titulom námestníka hlavného riaditeľa. V roku 1926 bol menovaný za hlavného riaditeľa obchodnej správy banky a túto funkciu vykonával až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1932. Počas pôsobenia v Tatra banke vyvíjal aktívnu činnosť hlavne v súvislosti s uskutočňovaním mnohých fúzií malých vidieckych peňažných ústavov a pri rozširovaní jej priemyselného koncernu.

V roku 1920 bol zvolený za predsedu správnej rady novovzniknutej Drevárskej banky v Bratislave, ktorá taktiež patrila do záujmovej sféry Tatra banky. Túto funkciu vykonával do jej fúzie s Eskontnou a hospodárskou bankou v Bratislave v roku 1927.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019