SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Ľudovít Okánik

Ľudovít Okánik(*15. augusta 1869 v Skalici - †21. marca 1944 v Bratislave)

Spolu s Pavlom Blahom sa aktívne podieľal na rozvoji slovenského agrárneho hnutia a zúčastňoval sa na zakladaní potravinových a úverových roľníckych družstiev. Rozvoj družstevníctva podporoval aj ako člen správnej rady Ústredného družstva v Bratislave. Patril k aktívnym spoluzakladateľom Obchodnej banky v Skalici (1908). Od roku 1915 do roku 1933 pôsobil ako člen a nasledujúce dva roky ako podpredseda správnej rady Trnavskej a vidieckej ľudovej banky v Trnave. Bol spoluzakladateľom Americko-slovenskej banky v Bratislave v roku 1920, členom jej správnej rady bol až do roku 1928. V rokoch 1925 - 1932 bol podpredsedom správnej rady Slovenskej ľudovej banky v Bratislave.

Okrem účasti v správnych orgánoch spomínaných bánk najväčšiu aktivitu vyvíjal v súvislosti so vznikom a činnosťou Mestskej sporiteľne v Bratislave. Oboznámil sa s činnosťou českých a moravských sporiteľní a už v roku 1920 podľa ich vzoru pomáhal spolu s P. Blahom založiť v Skalici prvú komunálnu sporiteľňu na Slovensku. O tri roky neskôr sa ako starosta Bratislavy stal predsedom prípravného výboru na založenie mestskej sporiteľne, v ktorej potom do roku 1929 pôsobil ako predseda správnej rady. Pod jeho vedením sa tento peňažný ústav za krátky čas vypracoval na najvýznamnejšiu komunálnu sporiteľňu na Slovensku.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019