SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Viliam Pauliny-Tóth

Viliam Pauliny-Tóth(*3. júna 1826 v Senici - †6. mája 1877 v Martine)

Aktívne sa podieľal na príprave Memoranda národa slovenského z roku 1861. V rokoch 1869 - 1872 bol poslancom uhorského snemu a zaslúžil sa o založenie Matice slovenskej. 

Bol predsedom prípravného výboru na založenie Turčianskosvätomartinskej sporiteľne, účastinnej spoločnosti v Martine. Po jej vytvorení v roku 1868 tu pôsobil najprv ako podsprávca a od roku 1869 až do svojej smrti v roku 1877 ako správca.

Jeho zásluhou patrila Turčianskosvätomartinská sporiteľňa spolu s Ružomberským účastinárskym úverkovým spolkom a Tatra bankou k najvýznamnejším slovenským peňažným ústavom na prelome 19. a 20. storočia.

V Listoch slovenskému Tomášovi, ktoré uverejňoval v Národných novinách v roku 1870, vyzýval predstaviteľov slovenského hospodárskeho a politického života na zakladanie slovenských hospodárskych inštitúcií, akými mali byť pomocné pokladnice, ľudové družstvá, sporiteľne, poisťovne, ale aj veľké obchodné banky na čele s ústrednou národnou bankou.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019