SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Ladislav Rástocký

Ladislav Rástocký(*1. júla 1888 v Brezne - †dátum úmrtia neznámy)

Vo finančnej sfére začal pracovať v roku 1907, keď nastúpil ako úradník do Zvolenskej ľudovej banky. Následne pôsobil v Sedliackej banke v Kovačici a v Slovenskej banke v Novom Sade. Po prvej svetovej vojne pracoval v Banke československých légií. V tridsiatych rokoch 20. storočia pôsobil v Prahe na poste hlavného revízora v Revíznej jednote bánk.

V roku 1939 prijal ponuku viceguvernéra Slovenskej národnej banky (SNB) Jozefa Fundárka prevziať vedenie revízneho odboru centrálnej banky. Pracovníci tohto odboru kontrolovali dodržiavanie zákonných noriem, stanov, rokovacích a dozorných poriadkov, vykonávali revízie hospodárenia v peňažných inštitúciách a podávali návrhy ministerstvu financií na reorganizáciu, sanáciu alebo likvidáciu problémových subjektov.

Po druhej svetovej vojne bol na základe návrhu preverovacej komisie z decembra 1945 naďalej ponechaný v už obnovenej Národnej banke Československej (NBČS). Zostal riaditeľom jej revízneho odboru v Oblastnom ústave pre Slovensko v Bratislave, a to do 1. júla 1948, keď bol preložený do výslužby.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019