SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Vojtech Krajčovič

Vojtech Krajčovič(*4. februára 1914 v Klátovej Novej Vsi - †dátum úmrtia neznámy)

Bol najmladším členom vedenia Slovenskej národnej banky (SNB). V roku 1939 bol menovaný prednostom študijného oddelenia SNB a od septembra 1940 už zastával funkciu prednostu národohospodárskeho oddelenia SNB, kde priamo podliehal guvernérovi.

V tom istom roku bol v rámci SNB vytvorený Odbor pre výskum konjunktúry, ktorý mal sledovať hospodárske pohyby, skúmať ich a spracovávať za účelom regulácie a optimálneho vývoja hospodárstva. Vo veku 27 rokov bol 1. júla 1941 menovaný jeho riaditeľom. Odbor pre výskum konjunktúry sústreďoval dáta a správy ekonomického charakteru zo Slovenska a zo zahraničia. Jeho úlohou bolo tiež publikovať správy, poskytovať informácie a poradenskú činnosť hospodárskym, politickým a vedeckým kruhom. Ďalšou činnosťou bol výskum a sledovanie konjunkturálneho vlnenia hospodárstva.

Paralelne s touto funkciou bol na návrh Prezídia SNB menovaný za člena Poradného zboru pre zásadné otázky miezd a pracovných podmienok. Vo funkcii riaditeľa Odboru pre výskum konjunktúry SNB pôsobil do jesene 1944 (v roku 1944 sa odbor vyčlenil zo SNB a zmenil názov na Ústav pre výskum hospodárstva), keď odišiel do emigrácie.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019