SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Archív je až do odvolania pre verejnosť uzavretý. 

Akvizičná komisia

Poradným a iniciatívnym orgánom Národnej banky Slovenska na účely vytvárania a rozširovania archívnych zbierok je Komisia pre nadobúdanie a ohodnocovanie písomných, obrazových, zvukových a iných záznamov. Bola zriadená s účinnosťou od 1. augusta 1997. Komisia má šesť členov, z toho traja sú zamestnancami oddelenia registratúry a archívu a po jednom členovi má zastúpenie odbor právnych služieb, Múzeum mincí a medailí v Kremnici a Dokumentačné stredisko/knižnica NBS. Členovia komisie sa schádzajú podľa potreby, keď je dostatočné množstvo ponúk na odkúpenie alebo darovanie dokumentov.

Počas svojho viac ako dvadsaťročného pôsobenia získala komisia do vlastníctva Národnej banky Slovenska viacero cenných exemplárov dokumentov, napríklad stanovy Vzájomnej pomocnice v Dolnom Kubíne z roku 1876 v originálnom vyhotovení, grafické návrhy bankoviek akademického maliara Aurela Kajlicha, súbor fotografického a listinného materiálu približujúceho osudy americko - slovenského bankára Michala Bosáka, ktorého podnikateľské aktivity po vysťahovaní do Ameriky v roku 1886 vyvrcholili založením vlastnej banky Bosak State Bank v Scrantone. Jeho potomkovia darovali archívu Národnej banky Slovenska originál desaťdolárovej bankovky z roku 1907 podpísaný Michalom Bosákom.

Činnosť komisie prispieva k budovaniu archívnych zbierok Národnej banky Slovenska. Osobitnú pozornosť venuje zhromažďovaniu písomných spomienok osôb, ktoré boli dlhé roky činnými v oblasti bankovníctva alebo sa venovali výskumu hospodárskych a ekonomických dejín.

Prijímanie ponúk a informácie:

e-mail: archiv@nbs.sk

Poštová adresa:

Národná banka Slovenska
oddelenie registratúry a archívu
Imricha Karvaša 1
813 25  Bratislava

Telefón:
+421 2 5787 1213

+421 906 12 1213 

Dátum poslednej úpravy: 4. októbra 2019