SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Ivan Thurzo

Ivan Thurzo(*28. februára 1882 v Radvani - †1. septembra 1964 v Martine)

V roku 1901 začal pracovať ako praktikant v Tatra banke v Martine. Pôsobil aj v Turianskej ľudovej banke, založenej Petrom Kompišom. V martinskom ústredí Tatra banky pracoval až do roku 1906, keď sa presťahoval do Námestova, kde ako účtovník vyviedol z krízy Ľudovú banku v Námestove. V roku 1911 odišiel do Békešskej Čaby a pôsobil tu ako vedúci filiálky Krupinskej sporiteľne.

Stal sa jedným zo signatárov Martinskej deklarácie v roku 1918 a vedúcim kancelárie práve vzniknutej Slovenskej národnej rady. V medzivojnovom období patril medzi zakladateľov komunálnych sporiteľní. V rokoch 1922 - 1939 a 1945 - 1948 bol vedúcim úradníkom Mestskej sporiteľne v Martine. V roku 1945 bol menovaný predsedom Dočasnej správy Tatra banky. Po roku 1948 bol politicky prenasledovaný.

Je autorom monografie o sporení a sporiteľníctve a viacerých článkov venovaných peňažníctvu.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019