SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Július Markovič

Július Markovič(*21.decembra 1860 v Hrachove - †19. decembra 1913 vo Viedni)

Lekárske vzdelanie získal na univerzite vo Viedni, potom sa usadil na Myjave. Popri lekárskej praxi vyvíjal aj národnobuditeľskú činnosť. Bol prvým slovenským lekárom, ktorý začal skúmať tuberkulózu na vedeckom základe. Neskôr sa presťahoval do Nového Mesta nad Váhom, kde pokračoval v medicínskej praxi a v šírení národnej osvety. V roku 1892 založil Považské noviny.

Bol presvedčený o nutnosti zakladať peňažné ústavy pre potreby slovenského národnoemancipačného hnutia. V roku 1896 založil v Novom Meste nad Váhom Ľudovú banku. Spolupracoval pritom s katolíckymi aj evanjelickými kňazmi, s remeselníkmi a roľníkmi.

Banka pomáhala zbavovať ľud úžery a hospodársky posilňovala Slovákov na strednom Považí. Július Markovič bol jej správcom až do svojej smrti v roku 1913. Bol členom direktória Tatra banky, Trenčianskej banky a Ústrednej banky v Budapešti.

Ako najvýraznejšia postava vtedajšieho slovenského peňažníctva vystupoval na poradách slovenských bánk, ktoré sa konali od roku 1908. Presadzoval vytvorenie združenia slovenských peňažných ústavov a založenie silnej slovenskej banky v Budapešti.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019