SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Pavol Majling

Pavol Majling(*13. júna 1911 v Rudlovej - †15. februára 1984 v Bratislave)

Od roku 1930 do roku 1948 pracoval v Mestskej sporiteľni v Banskej Bystrici. Po roku 1948 bol poverený riadením Okresnej sporiteľne a pokladnice v Banskej Bystrici. Po vzniku Štátnej banky československej sa 2. júla 1950 stal prvým riaditeľom jej Oblastného ústavu pre Slovensko so sídlom v Bratislave.

V roku 1953 bol vymenovaný za povereníka financií a o rok neskôr za predsedu Slovenskej plánovacej komisie. V rokoch 1960 - 1967 pôsobil ako minister - predseda Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky. Následne bol až do roku 1970 veľvyslancom v Bulharsku a Grécku.

V roku 1974 ho vylúčili z Komunistickej strany Československa.

Vo funkcii predsedu Slovenskej plánovacej komisie sa zaslúžil o industrializáciu Slovenska, predovšetkým o výstavbu Východoslovenských železiarní. Vďaka jeho pričineniu došlo aj k zrekonštruovaniu Bratislavského hradu.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019