SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Zväz slovenských peňažných ústavov, Bratislava

Zväz slovenských peňažných ústavov so sídlom v Martine bol založený v roku 1915 ako podielové družstvo. Sformoval sa ako výsledok snáh významných predstaviteľov slovenského peňažníctva o zjednotenie postupu slovenských bánk pri presadzovaní vlastných záujmov. Prvým predsedom zväzu bol Matúš Dula, podpredsedom Vladimír Makovický a tajomníkom Viliam Pauliny. V roku 1916 mal zväz 26 členov.

Táto stavovská organizácia slovenského peňažníctva pokračovala v rokoch 1919 - 1922 vo vydávaní slovenského odborného časopisu pre bankovníctvo Slovenský Peňažník. Správcom zväzu sa v roku 1922 stal Valér Kubány, sídlo bolo prenesené z Martina do Bratislavy. Zväz sa podieľal na repatriácii cenných papierov slovenských bánk deponovaných v Maďarsku. Postupne však došlo k úpadku jeho činnosti pre nezáujem členskej základne, najmä väčších bánk (Slovenská banka, Bratislava, Národná banka, Banská Bystrica), ako aj v dôsledku znižovania počtu slovenských bánk. Časopis Slovenský Peňažník prestal v roku 1923 vychádzať a zväz v roku 1924 vstúpil do likvidácie, pričom likvidácia pokračovala prinajmenšom do roku 1929.

Archívne dokumenty z činnosti Zväzu slovenských peňažných ústavov boli v roku 1956 uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Bratislave v Marianke, kde boli čiastočne spracované, no žiaden súpis alebo inventár sa nezachoval. V rokoch 1973 - 1975 boli dokumenty prevezené do novej budovy podnikového archívu Štátnej banky československej v Bratislave na Krajnej 27 a v roku 2003 do archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave.

Zachované dokumenty tvoria dobre zachovaný celok, ktorý možno využiť pri štúdiu dejín bankovníctva na Slovensku v rokoch 1915 – 1924 so zameraním na prvé pokusy o koordinovanú spoluprácu medzi slovenskými peňažnými ústavmi.

Archívny fond Zväzu slovenských peňažných ústavov bol spracovaný v roku 2016 a bol k nemu vytvorený inventár.

Dátum poslednej úpravy: 2. augusta 2018