SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Zvláštny fond pre zmiernenie strát z povojnových pomerov, Bratislava

Zvláštny (Osobitný) fond pre zmiernenie strát z povojnových pomerov bol zriadený v zmysle zákona č. 237/1924 Zb. Prideľoval sanačné prostriedky účastinným bankám, bankovým firmám, záložniam všetkého druhu, úverným družstvám, sporiteľniam a krajinským peňažným ústavom. Sanačné príspevky boli vo forme 4 % takzvaných fondových dlhopisov so zárukou štátu, umoriteľných v priebehu 40 rokov. Zdrojom splátok a úrokov z dlhopisov boli predovšetkým štátne dotácie v sume 50 miliónov korún československých (Kč) ročne a príspevky peňažných ústavov. Zvláštny fond v roku 1925 uzavrel zmluvu so Zemskou bankou v Prahe, na základe ktorej mu zaobstarávala účtovnú, pokladničnú a kancelársku službu. Finančný základ fondu predstavovalo 1,640 miliónov Kč fondových dlhopisov. Sanovaným bankám pripadlo 700 miliónov Kč, likvidovaným bankám 330 miliónov Kč, neúverným družstvám 350 miliónov Kč, záložniam a úverným družstvám 150 miliónov Kč, sporiteľniam a zemským peňažným ústavom 110 miliónov Kč.

Zvláštny fond pre zmiernenie strát vzniknutých z povojnových pomerov, Praha - dlhopis, 1926Plány na úplné dokončenie sanácie zmarila hospodárska kríza v rokoch 1929 - 1933. Československý parlament preto prijal v apríli 1932 novelu finančných zákonov v podobe takzvaného bankového zákona č. 54/1932 Zb., na základe ktorého sa do konca leta vypracoval nový sanačný plán. Štát poskytol sanačné príspevky vo výške 775 miliónov korún fondových dlhopisov a 525 miliónov korún garančných úverov.

V roku 1940 bol na základe vládneho nariadenia č. 242/1940 Sl. z. nariadený povinný súpis a nútená úschova dlhopisov Zvláštneho fondu pre zmiernenie strát z povojnových pomerov a Všeobecného fondu peňažných ústavov na Slovensku, ako aj povinnosť hlásiť záväzky a pohľadávky voči fondom. Po vzniku Slovenského štátu v roku 1939 bol na základe medzištátnych rokovaní s Nemeckom a podľa zákona č. 172/1941 Sl. z. Zvláštny fond spolu so Všeobecným fondom nahradený Pomocným fondom peňažných ústavov. Definitívne zrušený bol zákonom č. 112/1947 Zb. s účinnosťou od 31. decembra 1945.

V archíve Národnej banky Slovenska sú v súčasnej dobe uložené dokumenty z činnosti Zvláštneho fondu z rokov 1924 - 1950, ktorá sa dotýka sanačnej výpomoci pre slovenské peňažné ústavy. Dokumenty boli dovezené z Prahy na Slovensko v rokoch 1939 – 1945 v súvislosti s likvidáciou pohľadávok a záväzkov fondu. Ide najmä o bilancie fondu, zoznamy povolených podpôr pre slovenské peňažné ústavy, záznamy slovensko – nemeckých rokovaní o usporiadaní záväzkov Zvláštneho fondu, výkazy o povinnom súpise a nútenej úschove fondových dlhopisov, spisový materiál týkajúci sa poskytnutej sanačnej podpory pre jednotlivé peňažné ústavy a výkaz príspevkov sanovaných ústavov do fondu. Inventár k fondu bol vytvorený v roku 2015.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019