SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Sečovská úverná pokladnica, Sečovce

Sečovská úverná pokladnica ako družstvo v Sečovciach bola založená pravdepodobne v 20-tych rokoch 20. storočia. Do roku 1943 bola členom Ústredného družstva, vrcholného orgánu družstevných organizácií na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Neskôr sa stala členom Živnozväzu - Zväzu živnostenských záložní a družstiev pre Slovensko a Podkarpatskú Rus.

Pokladnica pôsobila do roku 1950, od roku 1941 bola v likvidácii. Likvidáciu uskutočňovala Sedliacka banka v Bratislave prostredníctvom svojej filiálky v Sečovciach, ktorú získala likvidáciou filiálky Dunajskej banky v Sečovciach. Filiálka Dunajskej banky v Sečovciach vznikla v roku 1926 zo Sečovského peňažného ústavu, účastinnej spoločnosti, a to jeho fúziou s Dunajskou bankou. V roku 1948 prevzala Sedliacku banku Slovenská banka a následne sa Slovenská banka stala súčasťou Slovenskej Tatra banky. Práva a záväzky tejto banky začala v roku 1950 preberať novoutvorená Štátna banka československá.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Košiciach. Po roku 1990 bol prevezený do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa dokumenty previezli v roku 2003 do budovy na Cukrovej 8 v Bratislave. Čiastkový inventár k fondu bol vytvorený v roku 1967 v podnikovom archíve Štátnej banky československej a v roku 2016 bol revidovaný v archíve Národnej banky Slovenska.

Dátum poslednej úpravy: 28. júna 2018