SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Živnozväz, Bratislava

Živnozväz, Bratislava - výročná správa, 1930Živnozväz sa konštituoval 8. apríla 1923 ako koordinačné, organizačné a obchodné ústredie živnostenských úverových ústavov. Boli to samostatné právnické osoby družstevného typu. Ich prvoradou úlohou bolo napomáhať zveľaďovaniu živností malých a stredných podnikateľov a finančne sa zúčastňovať na rozvoji hospodárskej činnosti neúverových družstiev. Pôvodný názov Živnozväzu znel Zväz živnostenských úverových ústavov a družstiev pre Slovensko a Podkarpatskú Rus.

Rozhodnutím ministerskej rady z 27. júna 1924 prevzal Živnozväz funkciu revíznej centrály všetkých úverových i neúverových živnostenských organizácií. Stal sa centrálou pre približne 100 úverových, bytových, výrobných a obchodno-predajných družstiev. Pôsobil do konca novembra 1948, keď splynul s novokonštituovanou finančnou centrálou ľudových peňažných ústavov na Slovensku -  Ľudovým peňažným ústredím v Bratislave.

Archív Národnej banky Slovenska uchováva dokumenty Živnozväzu v časovom rozsahu rokov 1922 - 1948. V prevažnej miere ide o korešpondenciu s členskými jednotkami. Zachovali sa aj knihy zápisníc z valných zhromaždení a dozornej rady, matriky členov, stanovy, služobné poriadky. Obraz o hospodárení zväzu a pridružených družstiev poskytujú okrem záverečných účtov aj revízne správy.

 

 

 


Dátum poslednej úpravy: 11. septembra 2019