SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Zvolenská ľudová banka, Zvolen

Zvolenská ľudová banka, účastinná spoločnosť, Zvolen, bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 1. mája 1902 v dome jedného z jej zakladateľov a neskôr dlhoročného predsedu správy Jána Vesela. Bola to prvá slovenská banka vo Zvolenskej župe. Jej základný kapitál bol 100 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). V roku 1906 zriadila filiálku v Detve a expozitúry vo Zvolenskej Slatine a Slovenskej Ľupči. V roku 1909 pribudla filiálka v Banskej Bystrici a v roku 1913 bola na filiálku pretvorená expozitúra v Slovenskej Ľupči. Neskôr založila expozitúry v Dobrej Nive, Ľubietovej a Hornom Tisovníku. Vzrast obchodov banky si vynútil aj zvýšenie akciového kapitálu, ktorý do konca roka 1918 postupne vzrástol na 2 milióny K. 

Zvolenská ľudová banka, Zvolen - účastina, 1903V úverovej oblasti sa zameriavala predovšetkým na poľnohospodárstvo a drobné podnikanie. Po upevnení majetkových pomerov pod vedením Viliama Paulinyho zasiahla i do sféry obchodu a priemyslu. V januári 1921 sa jej názov zmenil na Národná banka.

Podľa nových stanov sa za sídlo spoločnosti určila Banská Bystrica a centrála bola na jeseň toho istého roku premiestnená do miestností bývalej Banskobystrickej sporiteľne.

Pod novým názvom pôsobila až do mája 1940, keď bola premenovaná na Stredoslovenskú banku. Vtedy už pôsobila ako stredne veľká banka regionálnej povahy a bola určená za koncentračný bod v procese centralizácie slovenského bankovníctva. Na financovaní podnikovej sféry sa však výrazne nepodieľala. Zanikla v roku 1948 splynutím s Tatra bankou.

Z činnosti banky a jej právnych nástupcov sa zachovali dokumenty v časovom rozsahu 1902 - 1933. Najstaršie obdobie zachycujú prevažne úradné knihy, a to výročné správy a záverečné účty z rokov 1902 - 1927, zápisnice a správy z valných zhromaždení a knihy účastinárov. Dokumenty boli uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku, kde k nim bol v roku 1968 vyhotovený inventár. Od roku 2003 sú uložené v archíve Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019