SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Drevárska banka, Bratislava, filiálka Košice

Drevárska banka, účastinná spoločnosť, Bratislava, bola založená v roku 1920 pod názvom Drevárska banka a patrila do záujmovej sféry Tatra banky. Počiatočný akciový kapitál bol 20 miliónov korún československých (Kč). Nominálna hodnota 50 tisíc akcií bola 400 Kč za kus.

Spoločnosť bola oprávnená uskutočňovať v rámci zákonných ustanovení všetky bankové obchody, preberať vklady, sprostredkovávať pôžičky, predávať a kupovať nehnuteľnosti, vymáhať rôzne pohľadávky a prijímať depozity. V roku 1920 založila firmu Ústredná predajňa dreva, účastinná spoločnosť, Bratislava. Čistý zisk v roku 1924 bol 204 tisíc Kč. Vklady boli 7 miliónov Kč.

Členmi správnej a dozornej rady účastinnej spoločnosti boli Vladimír Jesenský, Georg Neumann, Ján Cablk, Eugen Dickmann, Eduard Ehrenwald, Ondrej Jenček, Cyril Kresák, Jozef Maderič, Moritz Reizman, Ján Záturecký, Alexander Molnár a Arnold Löw.

Dňa 28. júna 1926 prebehla fúzia s Eskontnou a hospodárskou bankou, účastinnou spoločnosťou, Bratislava, pričom akcie Drevárskej banky boli vymieňané za akcie tejto banky v pomere 4 ku 3.

Zachovaný archívny materiál Drevárskej banky sa nachádza v jednej škatuli. Inventár bol vypracovaný v roku 1967. Zachované zlomky dokumentov boli uložené v archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965, keď boli na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezené do archívu Štátnej banky československej v Košiciach. Archívny materiál tu bol uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej na Šrobárovej 2. Odtiaľ bol v roku 1995 prevezený do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave a neskôr, v roku 2003, do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave.

Dátum poslednej úpravy: 11. septembra 2019