SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Ľudová banka, Nové Mesto nad Váhom

Vznikla v roku 1896 z iniciatívy významného predstaviteľa slovenského peňažníctva Júliusa Markoviča s účastinnou istinou 60 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). Pôsobiť začala v roku 1897. Postupne sa stala vedúcim slovenským peňažným ústavom na západnom Slovensku. Po roku 1909 zvýšila svoju účastinnú istinu na 500 tisíc K a v roku 1911 na 1 milión K. Venovala sa predovšetkým získavaniu vkladov a povoľovaniu lacného úveru pre slovenskú klientelu. Riaditeľom banky bol až do svojej smrti v roku 1913 Július Markovič, po ňom viedol peňažný ústav jeho syn Ivan Markovič. Banka časom prevzala Vzájomnú pomocnicu vo Vrbovom a Úvernú banku v Piešťanoch, pričom v oboch mestách zriadila svoje filiálky. Pracovalo tu viacero osobností slovenského peňažníctva, napríklad Ján Cablk, Elo Šándor, Rudolf Kubiš, Tomáš Tvarožek a ďalší. Zanikla v roku 1920, keď sa zlúčila s Hospodárskou bankou v Trnave.

Ľudová banka, Nové Mesto nad Váhom - budova filiálky vo VrbovomZ činnosti centrály Ľudovej banky v Novom Meste nad Váhom sa zachovali najmä účtovné knihy a výročné správy z rokov 1909 - 1915. Archív Národnej banky Slovenska uchováva aj nepatrné množstvo dokumentov filiálky v Piešťanoch, ktorá bola zriadená v roku 1912. Obsahuje knihu zápisníc z rokov 1911 - 1920, účtovné knihy a výročné správy v časovom rozpätí 1908 - 1915. Archívne dokumenty centrály v Novom Meste nad Váhom a úradné knihy filiálky v Piešťanoch boli dovezené do podnikového archívu Štátnej banky československej v Marianke pravdepodobne v roku 1956, keď došlo aj k ich usporiadaniu. Účtovné knihy boli v roku 1995 v rámci delimitácie archívnych dokumentov po bývalej Štátnej banke československej dovezené z pobočky Všeobecnej úverovej banky v Trenčíne.

Napriek tomu, že sa z činnosti jedného z najvýznamnejších peňažných ústavov na Slovensku do roku 1918 zachovalo iba torzo, možno tieto dokumenty, najmä z filiálky v Piešťanoch, využiť pri štúdiu dejín bankovníctva na Slovensku. Archívny fond Ľudovej banky v Novom Meste nad Váhom bol spracovaný v roku 2007 a jeho inventár bol zrevidovaný v roku 2016.

Dátum poslednej úpravy: 11. septembra 2019