SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Moravská banka, Brno, filiálka Bratislava

Moravská banka v Brne vznikla v roku 1927 zlúčením Moravskej agrárnej a priemyselnej banky v Brne s Brnenskou bankou, Moravsko-slovenskou bankou v Olomouci a Juhomoravskou bankou v Znojme. Moravská agrárna a priemyselná banka patrila k najväčším moravským bankám, v roku 1921 jej akciový kapitál dosiahol výšku 120 miliónov korún československých (Kč). Už v roku 1919 otvorila svoju filiálku v Bratislave a podieľala sa na financovaní viacerých priemyselných spoločností na Slovensku v papierenskom priemysle, keď prevzala papierne v Slavošovciach a v Harmanci. V Bratislave založila svoju filiálku v roku 1922 aj Moravsko-slovenská banka. Po fúzii došlo k zlúčeniu filiálok obidvoch bánk do jednej pod názvom Moravská banka, Brno, filiálka Bratislava. Dlhoročným riaditeľom filiálky v Bratislave bol Jozef Höck a prokuristom Vladimír Ursíny. Filiálka zabezpečovala okrem úverovania papierní na Slovensku aj úverovanie Továrne na káble v Bratislave.

Moravská banka - budova filiálky v BratislavePo vzniku Slovenského štátu v roku 1939 pôsobila filiálka ako pobočka zahraničnej banky na Slovensku, pričom na základe nemecko - slovenských rokovaní nedošlo k jej likvidácii, ale pôsobila až do marca 1948. Moravská banka v Brne bola vtedy donútená k fúzii so Živnostenskou bankou v Prahe. Aktíva a pasíva jej filiálky v Bratislave prevzala na základe vzájomnej dohody Tatra banka v Martine, ktorá sa vzápätí zlúčila so Slovenskou bankou v Bratislave do Slovenskej Tatra banky v Bratislave.

Archívne dokumenty z činnosti Moravskej banky, Brno, filiálka Bratislava, boli v roku 1956 dovezené do podnikového archívu Štátnej banky československej v Marianke. V roku 1978 boli prevezené do archívu Štátnej banky československej na Krajnej 27 v Bratislave. Odtiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave.

Z činnosti banky sa zachovali dokumenty z rokov 1936 - 1948, ktoré sa týkajú najmä úverovania priemyselných podnikov a česko - slovenského platobného styku.

Dátum poslednej úpravy: 20. septembra 2019