SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Živnostenská banka, Praha, filiálky Bratislava, Žilina

Živnostenská banka bola poprednou českou bankou založenou v 19. storočí. Už vtedy mala spojenie so slovenským hospodárstvom, lebo priamo z Prahy alebo prostredníctvom svojich filiálok vo Viedni a v Brne financovala viacero priemyselných podnikov na Slovensku. Úzko spolupracovala najmä s Úvernou bankou v Ružomberku, v roku 1919 premenovanou na Slovenskú banku. Svoju prvú filiálku na Slovensku založila v Bratislave. Pôsobiť tu začala 19. marca 1919.

Živnostenská banka, filiálka Bratislava - vkladná knižka, 1934Živnostenská banka ovládla na Slovensku viacero priemyselných podnikov, napríklad Ružomberskú a Žilinskú továreň na papier a celulózu, Cukrovary Karola Stummera v Trnave, Mautnerove textilné závody v Ružomberku, Prešovskú rafinériu liehu, Československú akciovú plavebnú spoločnosť dunajskú v Bratislave a Považský liehovar v Leopoldove. Postupne otvorila svoje filiálky v Košiciach a v Žiline. Bratislavská filiálka mala 120 zamestnancov. V roku 1948 jej obchodnú agendu prevzala Slovenská Tatra banka.

Archívny fond obsahuje úradnú korešpondenciu s obchodnými partnermi banky, výročné správy a podpisové vzory. Z činnosti filiálky v Bratislave sa zachovali prevažne úverové a účtovné dokumenty. Z činnosti filiálky v Žiline, ktorá bola založená v roku 1938, sa zachovalo len nepatrné množstvo dokumentov - podpisové vzory centrály a filiálok. V roku 2007 bol k časti fondu vytvorený inventár.

Dokumenty boli uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Bratislave na Krajnej 27, odkiaľ boli v roku 2003 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019