SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Živnostenská banka, Praha, filiálky Bratislava, Žilina

Živnostenská banka bola poprednou českou bankou založenou v 19. storočí. Už vtedy mala spojenie so slovenským hospodárstvom, lebo priamo z Prahy alebo prostredníctvom svojich filiálok vo Viedni a v Brne financovala viacero priemyselných podnikov na Slovensku. Úzko spolupracovala najmä s Úvernou bankou v Ružomberku, v roku 1919 premenovanou na Slovenskú banku. Svoju prvú filiálku na Slovensku založila v Bratislave. Pôsobiť tu začala 19. marca 1919.

Živnostenská banka, filiálka Bratislava - vkladná knižka, 1934Živnostenská banka ovládla na Slovensku viacero priemyselných podnikov, napríklad Ružomberskú a Žilinskú továreň na papier a celulózu, Cukrovary Karola Stummera v Trnave, Mautnerove textilné závody v Ružomberku, Prešovskú rafinériu liehu, Československú akciovú plavebnú spoločnosť dunajskú v Bratislave a Považský liehovar v Leopoldove. Postupne otvorila svoje filiálky v Košiciach a v Žiline. Bratislavská filiálka mala 120 zamestnancov. V roku 1948 jej obchodnú agendu prevzala Slovenská Tatra banka.

Archívny fond obsahuje úradnú korešpondenciu s obchodnými partnermi banky, výročné správy a podpisové vzory. Z činnosti filiálky v Bratislave sa zachovali prevažne úverové a účtovné dokumenty. Z činnosti filiálky v Žiline, ktorá bola založená v roku 1938, sa zachovalo len nepatrné množstvo dokumentov - podpisové vzory centrály a filiálok. V roku 2007 bol k časti fondu vytvorený inventár.

Dokumenty boli uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Bratislave na Krajnej 27, odkiaľ boli v roku 2003 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave.

Dátum poslednej úpravy: 25. septembra 2019