SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Maďarská všeobecná úverná banka, Budapešť, filiálky Košice, Nové Zámky

Maďarská všeobecná úverná banka, účastinná spoločnosť (Magyar általános hitelbank), bola založená v roku 1867 v Budapešti s akciovým kapitálom 15 miliónov zlatých, ktorý do roku 1916 vzrástol na 120 miliónov rakúsko-uhorských korún (K). Banka patrila do záujmovej skupiny Rotschildovcov. Okrem pomerne hustej siete filiálok mala vyše 42 afilovaných peňažných ústavov na území Uhorska. Spolupôsobila pri zakladaní nových priemyselných podnikov a vlastnila ich účastiny. Na dnešnom území Slovenska založila dve filiálky - v Košiciach a v Bratislave. Riaditeľom filiálky v Košiciach bol Bertalan Baán. Filiálka prosperovala, priemerný čistý zisk v roku 1918 bol 356 tisíc K, vklady 28 miliónov K a poskytnuté úvery dosiahli sumu 30 miliónov K.

V roku 1921 došlo na základe nostrifikačného zákona č. 12/1920 Zb. ku vzniku Slovenskej všeobecnej úvernej banky so sídlom v Bratislave, ktorá prevzala filiálky Maďarskej všeobecnej úvernej banky v Bratislave a Košiciach. Na jej vzniku sa kapitálovo zúčastnila Česká eskomptná banka a úverný ústav v Prahe, Maďarská všeobecná úverná banka a syndikát slovenských bánk pod vedením Americko–slovenskej banky v Bratislave.

Slovenská všeobecná úverná banka počas svojho pôsobenia v rokoch 1919 - 1940 založila viacero filiálok, aj filiálku v Nových Zámkoch. V roku 1938 boli Nové Zámky na základe viedenskej arbitráže pripojené k Maďarsku. Filiálka Slovenskej všeobecnej úvernej banky v Nových Zámkoch bola zmenená na filiálku Maďarskej všeobecnej úvernej banky.

Po skončení druhej svetovej vojny povereníctvo financií ustanovilo 28. februára 1946 do Maďarskej všeobecnej úvernej banky, filiálky v Nových Zámkoch, národnú správu, ktorú tvorili Rudolf Šalkovský, úradník Sedliackej banky v Bratislave, a Matej Laurinc, úradník filiálky Maďarskej  všeobecnej úvernej banky v Nových Zámkoch. Už 12. júla 1946 však povereníctvo financií nariadilo likvidáciu filiálky a likvidátorom bol menovaný Rudolf Šalkovský. V roku 1947 bol likvidátor odvolaný a likvidáciou bola poverená Ústredná likvidačná kancelária v Bratislave. V roku 1949 prevzala likvidáciu Slovenská Tatra banka v Bratislave. Nariadená likvidácia bola ukončená v roku 1951, keďže dňa 8. novembra 1951 bola uzavretá dohoda medzi Maďarskou všeobecnou úvernou bankou, filiálkou v Nových Zámkoch, a Štátnou bankou československou, Oblastným ústavom v Bratislave, na základe ktorej Štátna banka československá prevzala všetky aktíva a pasíva Maďarskej všeobecnej úvernej banky, filiálky v Nových Zámkoch. Filiálka bola z  firemného registra Krajského súdu v Nitre vymazaná 28. decembra 1951.

Archívne dokumenty z činnosti filiálky v Nových Zámkoch boli uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Nitre a v roku 1962 prevezené do jej podnikového archívu v Marianke. Odtiaľ boli v roku 1978 prevezené do archívu Štátnej banky československej na Krajnej 27 v Bratislave. Napokon sa v roku 2003 previezli do budovy archívu Národnej banky na Cukrovej 8 v Bratislave. Z činnosti filiálky v Nových Zámkoch sa zachovalo 1,5 bežného metra dokumentov v maďarskom a slovenskom jazyku, ktoré sa týkajú najmä jej likvidácie v rokoch 1945 – 1951. Prevažná časť dokumentov sa pravdepodobne stratila počas druhej svetovej vojny.

Z činnosti Maďarskej všeobecnej úvernej banky, filiálky v Košiciach, sa zachovalo nepatrné množstvo dokumentov z rokov 1908 - 1926, ktoré sa týkajú najmä likvidácie filiálky. Zachovaný archívny materiál bol uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965, keď bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do archívu Štátnej banky československej v Košiciach. Dokumenty boli v roku 1995 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska v Bratislave na Krajnej 27 a v súčasnosti sú uložené v budove jej archívu na Cukrovej 8.

Archívny fond Maďarskej všeobecnej úvernej banky, filiálky Košice a Nové Zámky, bol spracovaný v archíve Národnej banky Slovenska v roku 2016. Možno ho využiť na štúdium nostrifikačného procesu v bankovníctve v rokoch 1918 – 1938.

Dátum poslednej úpravy: 27. decembra 2018