SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Občiansky úverný ústav, Sečovce

Občiansky úverný ústav v Sečovciach bol založený pravdepodobne v roku 1922 pod názvom Židovské úverné družstvo v Sečovciach. V roku 1929 malo upísané podiely vo výške 190 363 korún československých (Kč) a sumu upísaných vkladov vo výške 2,5 milióna Kč. Svojim podielnikom, ale aj iným obchodníkom a živnostníkom židovskej národnosti, poskytovalo najmä zmenkové úvery, v roku 1929 to bolo vo výške 1,6 milióna Kč. Predsedom družstva bol Josef Neumann, riaditeľom Pavol Herskovics. Do roku 1939 revízie a kontroly firmy vykonávala pravdepodobne Slovenská ľudová a hospodárska banka v Bratislave.

Po rozpade Československa v roku 1939 došlo k arizácii družstva a vylúčeniu židovských podielnikov a členov správy. Na valnom zhromaždení dňa 21. januára 1942 bol zmenený názov ústavu na Občiansky úverný ústav, Sečovce, a zvolená nová správa ústavu na čele s Vladimírom Mutňanským, verejným notárom. Družstvo sa stalo členským ústavom Živnozväzu, Bratislava, a príkazom ministerstva financií č. 7970/44-VI/16 zo dňa 1. augusta 1944 bola nariadená jeho likvidácia, ktorou bola poverená Sedliacka banka, Bratislava. V roku 1948 prevzala likvidáciu Slovenská Tatra banka. Presný dátum ukončenia likvidácie Občianskeho úverného ústavu v Sečovciach nie je známy.

Z činnosti ústavu sa zachovalo 9 kníh z rokov 1935 – 1944 a 4 škatule spisov. Informácie o jeho činnosti však možno nájsť v archívnych fondoch Živnozväzu a Sedliackej banky. Zachovaný archívny materiál bol uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Košiciach. Po roku 1990 bol prevezený do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave. Odtiaľ sa dokumenty v roku 2003 previezli do budovy na Cukrovej 8 v Bratislave. Čiastkový inventár k fondu bol vytvorený v roku 1967 v podnikovom archíve Štátnej banky československej a revidovaný v roku 2016 v archíve Národnej banky Slovenska.

Dátum poslednej úpravy: 31. decembra 2018