SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Národný úverný ústav, Budapešť, filiálky Nové Zámky, Rimavská Sobota

Národný úverný ústav, Budapešť (Nemzeti Hitelintézet), bol založený v roku 1920 s akciovým kapitálom 40 miliónov maďarských korún, ktorý bol v roku 1924 zvýšený na 6 miliárd maďarských korún. Po prechode na novú menu v roku 1925 bol kapitál prepočítaný na 2 milióny pengő. Akciový kapitál sa postupne zvyšoval tak, že v roku 1940 vzrástol na 4 milióny pengő. Po viedenskej arbitráži v roku 1938 bola časť južného Slovenska pripojená k Maďarsku, čo využilo viacero budapeštianskych bánk na expanziu na toto územie. Národný úverný ústav v Budapešti založil v roku 1940 na dnešnom území Slovenska dve filiálky, a to v Nových Zámkoch a v Rimavskej Sobote. Filiálka v Rimavskej Sobote sa okrem bežných bankových obchodov venovala ťažbe a predaju dreva. Filiálky aktívne pôsobili len do konca roku 1944, keď ich činnosť ochromili vojenské operácie.

Po skončení druhej svetovej vojny povereníctvo financií stanovilo 28. februára 1946 do Národného úverného ústavu, filiálky v Rimavskej Sobote, národnú správu. Tvorili ju Belo Cajchan, prokurista Tatra banky, filiálky v Rimavskej Sobote; Vladimír Rúfus, úradník Tatra banky, filiálky v Rimavskej Sobote, a Štefan Klincko, účtovník Okresného národného výboru v Rimavskej Sobote. Už 12. júla 1946 však povereníctvo financií nariadilo likvidáciu filiálky a likvidátorom bol menovaný František Kluvánek. V roku 1947 bol likvidátor odvolaný a likvidáciou poverená Ústredná likvidačná kancelária v Bratislave. V roku 1949 prevzala likvidáciu Slovenská Tatra banka v Bratislave. Nariadená likvidácia bola dokončená v roku 1951, keďže dňa 8. novembra 1951 bola uzavretá dohoda so Štátnou bankou československou, Oblastným ústavom v Bratislave, ktorá prevzala všetky aktíva a pasíva filiálky v Rimavskej Sobote.

Aj pre filiálku v Nových Zámkoch povereníctvo financií stanovilo 30. júna 1945 dočasnú správu, a to v zložení Jozef Barák, Ferdinand Stískal, Jozef Ďuriš-Frndák, ktorú 29. januára 1946 nahradila národná správa v zložení Rudolf Štohl, Štefan Lányi, Ferdinand Stískal. Dňa 12. júla 1946 povereníctvo financií nariadilo likvidáciu filiálky a likvidátorom bol menovaný Eugen Kerný. Dňa 27. októbra 1947 bol likvidátor odvolaný a likvidáciou poverená Ústredná likvidačná kancelária v Bratislave. V roku 1949 prevzala likvidáciu Slovenská Tatra banka v Bratislave. Aj likvidácia tejto filiálky bola dokončená v roku 1951 uzavretím dohody so Štátnou bankou československou, Oblastným ústavom v Bratislave, ktorá prevzala všetky aktíva a pasíva filiálky v Nových Zámkoch.

Z činnosti filiálky v Nových Zámkoch sa zachovali dokumenty z rokov 1939 - 1951, ktoré sa týkajú najmä úverovej činnosti a likvidácie filiálky. Zachovaný archívny materiál bol od roku 1956 uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Marianke, v roku 1976 bol prevezený do archívu Štátnej banky československej na Krajnej 27 v Bratislave.

Z činnosti filiálky v Rimavskej Sobote sa zachovali dokumenty z rokov 1928 - 1951. Ide najmä o bilancie a spisy týkajúce sa likvidácie filiálky. Archívne dokumenty boli do roku 1992 uložené v Krajskom podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku, kde bol v roku 1968 vypracovaný ich základný súpis. V roku 1993 boli uvedené dokumenty prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, kde boli zlúčené s dokumentmi filiálky z Nových Zámkov do jedného celku.

V roku 2003 bol už zlúčený archívny fond prevezený do archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave, kde bol k nemu vytvorený inventár.

Dátum poslednej úpravy: 12. septembra 2019