SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Ľudové peňažné ústredie, Bratislava

Ľudové peňažné ústredie so sídlom v Bratislave vzniklo ako finančná centrála všetkých peňažných družstiev pôsobiacich na Slovensku. Pôsobiť začalo 15. novembra 1948 a koncom toho istého mesiaca s ním splynuli tri družstevné centrály - Ústredné družstvo, Živnozväz a Zväz roľníckych vzájomných pokladníc. Ústredie zaniklo 30. júna 1949, keď sa zlúčilo s Poštovou sporiteľňou v Bratislave.

Dokumenty ústredia pochádzajú z rokov 1948 - 1950. Obsahujú prevažne korešpondenciu s bankovými inštitúciami, ústrednými orgánmi štátnej správy, a tiež s podriadenými členskými ústavmi. Archívny fond nie je spracovaný. Uložený je v archíve Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave.

Dátum poslednej úpravy: 27. júna 2018