SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Hornouhorská úverná banka, Košice

Hornouhorská úverná banka, účastinná spoločnosť, Košice, bola založená 1. apríla 1940. V tom istom roku boli zriadené jej filiálky v Berehove, Mukačeve, Lučenci, Nových Zámkoch, Komárne, Dunajskej Strede, Užhorode, Rožňave a v Tornali. Banka bola najväčším vidieckym peňažným ústavom na území vtedajšieho Maďarska. Jej akciový kapitál bol 2,5 milióna pengő, tvorilo ho 25 tisíc akcií. Prevažnú časť účastín vlastnila Maďarská všeobecná úverná banka v Budapešti.

Hornouhorská úverná banka, Košice - 100 účastín, 1942Riaditeľmi boli Gejza Reiter a Ernest Weisz, prokuristami Pavel Kostka a Lipót Schalkház, neskoršie Henrik Stejskal a Márton Umstädter. Členmi správnej rady boli gróf Kazimír Eszterházy, Budapešť, Vladimír Holub, Praha, Jozef Király, Csicsó, Gejza Kuthy, Galanta, František Öry, Košice, Michal Papp, Veľké Kapušany, Antal Ragályi, Rimavská Sobota, Karol Rázgha, Budapešť, gróf Štefan Révay, Budapešť, Jozef Szent-Iványi, Bellyc, Vojtech Silassy, Lučenec, Otokar Vitovszky, Praha, Rudolf Utesil, Praha a Samuel Wohl, Moldava.

Priemerný počet úradníkov a nižších úradníkov v centrále bol 52. V prvom roku existencie banky bol zisk len 23 tisíc pengő, no v druhom roku sa zvýšil na 104 tisíc pengő. Celkovo mali nehnuteľnosti banky hodnotu vyše 1 milióna pengő.

Začiatkom roka 1942 sa hospodárska situácia zhoršila následkom vojnových udalostí tak, že 1. júla 1942 bola banka nútená fuzionovať s kapitálovo silnejším peňažným ústavom, s Košickou sporiteľnou. Týmto dňom vznikla Spojená hornouhorská úverná banka a Košická sporiteľňa, účastinná spoločnosť v Košiciach.

Z písomného materiálu centrály a filiálok sa nachádzajú v archíve Národnej banky Slovenska len zlomky, a to z centrály v Košiciach, filiálok v Dunajskej Strede, Mukačeve, Tornali, Užhorode a Rožňave.

Zachovaný archívny materiál tvoria hlavne účtovné dokumenty. Do roku 1960 boli uložené na niekdajšej Stalingradskej ulici v Košiciach. V roku 1961 boli prevezené do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Vrátnej 4, kde boli o rok neskôr usporiadané a bola uskutočnená vnútorná skartácia. Po roku 1990 boli prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave. Odtiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy na Cukrovej 8 v Bratislave. Prvý inventár k fondu bol vypracovaný v decembri 1962. Údaje k jeho úvodu boli čerpané z revíznych a bilančných správ a z osobných informácií starších pracovníkov. Tento inventár bol v roku 2016 zrevidovaný v archíve Národnej banky Slovenska.

Dátum poslednej úpravy: 19. septembra 2019