SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Gazdovský úverný ústav, Kráľovský Chlmec

Gazdovský úverný ústav, účastinná spoločnosť, Kráľovský Chlmec, bol založený v roku 1910 pod názvom Bodrogközi gazdák takarékpénztára és jelzálogintézete, részvénytársaság. Základná istina spoločnosti bola 150 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). Nominálna hodnota účastiny bola 100 K. Akciový kapitál bol v roku 1918 zvýšený na 300 tisíc K. Ústav bol založený za pomoci Košickej hypotečnej banky, ktorá bola spočiatku aj jeho platobným miestom v Košiciach. Neskôr sa ním stala filiálka Bratislavskej všeobecnej banky.

Ústav mal právo uskutočňovať v rámci zákonných ustanovení všetky bankové obchody, teda preberať vklady, sprostredkovávať pôžičky, predávať a kupovať nehnuteľnosti, vymáhať rôzne pohľadávky a prijímať depozity.

Predsedom správnej rady bol po dlhé roky Béla Szmrecsányi, členmi Bertalan Szilágyi, Béla Gerlóczy, Béla Sennyey a ďalší. Pred vypuknutím druhej svetovej vojny viedol ústav Ladislav Zaluszky.

Dividendy v rokoch 1911 – 1917 sa pohybovali v rozpätí od 5 do 7 korún za účastinu, v rokoch 1918 - 1919 sa nevyplácali. Najvyššie dividendy sa vyplácali v rokoch 1929 – 1931, a to vo výške 15 korún československých (Kč) za účastinu. V roku 1926 dosiahla banka zisk 40 tisíc Kč, v roku 1939 približne 30 tisíc Kč.

Ústav prevzal v roku 1925 Medzibodrogskú banku (Bodrogközibank) v Kráľovskom Chlmci, ktorá patrila do záujmovej sféry Slovenskej všeobecnej úvernej banky.

Po viedenskej arbitráži pripadol Kráľovský Chlmec Maďarsku. Po skončení druhej svetovej vojny bola ústavu nariadená likvidácia, ktorú po viacerých zmenách uskutočňovala Oblastná likvidačná kancelária so sídlom v Košiciach. Na základe vyhlášky ministra financií č. 265/50 prešli všetky práva a záväzky ústavu na Slovenskú všeobecnú úvernú banku v likvidácii v Bratislave. Následne dňa 15. novembra 1951 prevzala všetky práva a záväzky Slovenskej všeobecnej úvernej banky Štátna banka československá.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965, keď bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do Štátnej banky československej v Košiciach, kde bol uložený v podnikovom archíve na Šrobárovej 2. Odtiaľ bol v roku 1995 prevezený do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave a v roku 2003 do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave.

Prvý inventár bol vytvorený v roku 1967 v archíve Štátnej banky československej a v roku 2016 bol revidovaný v archíve Národnej banky Slovenska.

Dátum poslednej úpravy: 10. decembra 2018