SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Košická hypotečná banka, Košice

Košická hypotečná banka, účastinná spoločnosť, Košice, bola založená v roku 1874 pod názvom Kassai jelzálogbank, r. t., a patrila do záujmovej sféry Peštianskej uhorskej obchodnej banky v Budapešti.

Košická hypotečná banka - účastina, 1898Spoločnosť bola oprávnená podľa zákonných ustanovení vykonávať všetky bankové obchody, mohla preberať vklady, poskytovať úvery, kupovať a predávať nehnuteľnosti, zastupovať cudzie peňažné ústavy, vymáhať rôzne pohľadávky a prijímať depozity.

Základná istina spoločnosti v období pred prvou svetovou vojnou bola 2 milióny rakúsko-uhorských korún (K). Nominálna hodnota 10 tisíc kusov akcií bola 200 K za akciu. Čistý zisk v rokoch 1913 až 1915 bol priemerne 250 tisíc K. Vklady na vkladných knižkách boli 7,5 milióna K a pôžičky vo výške 7 miliónov K.

O jej činnosti a výsledkoch v rokoch 1916 až 1921 nemáme záznamy.

V roku 1922 banka mala čistý zisk okolo 300 tisíc korún československých (Kč). Vklady vzrástli na vyše 17 miliónov Kč a úvery poskytla vo výške 25 miliónov Kč.

Členmi správnej a dozornej rady banky boli Ladislav Szmrecsányi, František Beziak, Fülöp Weisz, Vojtech Gerloczy, Július Siposs, Ján Eckerd, František Mildner, Mikša Fehér, Ladislav Szalay a ďalší. Banka pôsobila do roku 1924, keď sa jej situácia zhoršila, vstúpila do likvidácie a v roku 1926 bola jej činnosť ukončená. Bola afilovaným ústavom Bratislavskej všeobecnej banky v Bratislave.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965. Potom ho na základe príkazu Slovenskej archívnej správy previezli do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave. Odtiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy na Cukrovej 8 v Bratislave.

Prvý inventár k fondu bol vypracovaný v archíve Štátnej banky československej v roku 1967. Inventár bol revidovaný v roku 2016 v archíve Národnej banky Slovenska. Zachovala sa iba 1 škatuľa s výročnými správami z rokov 1911 - 1912. Akvizíciami boli doplnené o výročné správy z rokov 1909, 1914 a 1916.

Dátum poslednej úpravy: 19. septembra 2019