SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Agrárna banka československá, Praha, filiálka Bratislava

Peňažný ústav pod názvom Agrárna banka v Prahe bol založený v roku 1911 ako úverný ústav slúžiaci predovšetkým potrebám poľnohospodárstva.

Agrárna banka bola ustanovená 16. júla 1911 a svoju činnosť začala 14. augusta 1911. Valné zhromaždenie zo 6. apríla 1919 sa uznieslo na zmene názvu na Agrárna banka československá. Podľa uznesenia tohto valného zhromaždenia banka zriaďovala filiálky a zastúpenia aj mimo Čiech, bolo ich celkovo štrnásť.

Agrárna banka, Praha - účastina, 1919Na Slovensku otvorila filiálku v Bratislave dňa 1. mája 1919. V jej predstavenstve pôsobili Pavol Blaho, Jozef Maderič, Ľudovít Medvecký, Ľudovít Okánik. Podľa stanov mohla vykonávať na vlastný účet obchody všetkého druhu týkajúce sa plodín, hospodárskych potrieb, priemyselných tovarov, kupovať a predávať na vlastný účet aj cudzie cenné papiere, devízy, kovy, mince a pod.

Filiálka sa na Slovensku venovala financovaniu cukrovarov a liehovarov, ako boli napríklad Slovenský liehový priemysel, Malacky, a Cukrovar v Trebišove. Poskytovala tiež úver miestnym statkárom a stredným roľníkom.

Pôsobila do roku 1940, keď Ministerstvo financií Slovenskej republiky nariadilo jej likvidáciu, pričom svoje obchody odovzdala Tatra banke v Martine.

Z činnosti bratislavskej filiálky Agrárnej banky československej sa zachovalo iba nepatrné množstvo dokumentov, ktoré možno využiť pri spracúvaní dejín peňažníctva na Slovensku v medzivojnovom období s ohľadom na expanziu českého kapitálu na Slovensko. Pôvodný inventár k fondu bol zrevidovaný v roku 2015.
Dátum poslednej úpravy: 25. marca 2019