SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Pomocný fond peňažných ústavov, Bratislava

Pomocný fond peňažných ústavov v Bratislave bol zriadený zákonom č. 172/1941 Sl. z. na podporovanie sporivosti, zvýšenie bezpečnosti vkladov a zabezpečenie priaznivého rozvoja peňažníctva. Členmi fondu boli peňažné ústavy, ktoré prijímali vklady na vkladné knižky. V prípade, že niektorý člen utrpel straty alebo stratil mobilitu svojich prostriedkov do tej miery, že bola ohrozená jeho existencia a záujmy vkladateľov, bola mu z prostriedkov fondu poskytnutá výpomoc. Na základe medzištátnych rokovaní s Nemeckom prevzal na Slovensku Pomocný fond peňažných ústavov funkcie Zvláštneho fondu na zmiernenie strát z povojnových pomerov, ako aj Všeobecného fondu peňažných ústavov, ktoré predtým pôsobili na celom území bývalej Československej republiky na základe bankových zákonov č. 237/1924 Sb. a č. 238/1924 Sb. Prvé zasadnutie kuratória Pomocného fondu sa konalo 10. februára 1942. Fond pôsobil do 31. decembra 1948 a bol zrušený zákonom č. 157/1949 Zb.

V archíve Národnej banky Slovenska sa nachádzajú dokumenty z činnosti Pomocného fondu z rokov 1938 – 1950; ide predovšetkým o zápisnice kuratória Pomocného fondu, stanovy, bilancie, záznamy týkajúce sa príspevkov peňažných ústavov do fondu, poskytnutých podpôr, likvidácie Zvláštneho fondu na zmiernenie strát z povojnových pomerov, ako aj Všeobecného fondu peňažných ústavov. Archívny fond bol spracovaný v archíve Národnej banky Slovenska v roku 2008 a v roku 2015 došlo k zrevidovaniu a doplneniu jeho inventára.

Dátum poslednej úpravy: 2. januára 2019