SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Všeobecný fond peňažných ústavov v Republike Československej, Bratislava

Všeobecný fond peňažných ústavov v Republike Československej, Praha - dlhopis, 1932Všeobecný fond peňažných ústavov bol zriadený v zmysle zákona č. 238/1924 Zb. z 10. októbra 1924, aby podporoval sporivosť, zvýšil bezpečnosť vkladov a priaznivo vplýval na rozvoj peňažníctva. Členmi fondu boli peňažné ústavy, ktoré prijímali vklady na vkladné knižky. V prípade, že niektorý člen utrpel straty alebo stratil mobilitu svojich prostriedkov do tej miery, že bola ohrozená jeho existencia a záujmy vkladateľov, z prostriedkov fondu mu bola poskytnutá výpomoc. Po vzniku Slovenského štátu prevzal na základe zákona č. 172/1941 Sl. z. jeho funkciu na Slovensku Pomocný fond peňažných ústavov. Definitívne bol zrušený zákonom č. 157/1949 Zb. z 15. júna 1949.

Archív Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave uchováva dokumenty Všeobecného fondu z obdobia rokov 1924 - 1944. Okrem žiadostí peňažných ústavov o podporu z prostriedkov fondu sa zachoval aj rokovací poriadok kuratória fondu, inštrukcie pre dôverníkov Dielčej skupiny v nemeckej a českej mutácii, zoznam sanácií z roku 1940 a správy o hospodárení fondu od roku 1925. Archívny fond bol spracovaný v roku 2008 a bol k nemu vyhotovený inventár, ktorý bol v roku 2015 doplnený a zrevidovaný.

Dátum poslednej úpravy: 24. septembra 2019