SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Roľnícka banka, Hliník nad Hronom

Vznikla v roku 1911, ale skutočná prevádzka banky sa pravdepodobne začala až o rok neskôr. Vo vedení banky boli predseda Karol Medvecký, riaditeľ Ľudovít Medvecký, zástupcovia riaditeľa Miroslav Solárok a Tomáš Varozny, ďalšími členmi boli Lipót Pelegrini, Ignác Jareš, Pavol Boška, Ján Finka, Ján Krátky, Jozef Šauša, Pavel Kútnik, Štefan Ševčík a Jozef Zúbrik. V dozornej rade boli Ján Klč Mikuščák - predseda, Alexander Seberíni a Juraj Majerský.

Banka mala filiálky v Banskej Štiavnici, Novej Bani, Zlatých Moravciach, Leviciach a vo Vrábľoch. Vedúcim filiálky v Novej Bani bol Miloš Solárik. Akciový kapitál bol 100 tisíc rakúsko-uhorských korún (K) a tvorilo ho tisíc účastín po 100 K. Banka bola považovaná za panslávsku a stretávala sa preto s nepriazňou úradov. V roku 1918 bol dokonca pokladník banky Juraj Figuli zatknutý. Klientelu banky tvorili hlavne drobní slovenskí roľníci z Hliníka nad Hronom a okolia.

Peňažný ústav zanikol v roku 1920 fúziou s Hospodárskou bankou v Trnave, ktorá v tom istom roku presídlila do Bratislavy.

Archívne dokumenty boli pôvodne uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku. Po roku 1990 boli uložené v budove archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy jej archívu na Cukrovej 8 v Bratislave. Dočasný inventár k tomuto fondu bol vyhotovený v roku 1968 v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku a v roku 2016 bol revidovaný a doplnený v archíve Národnej banky Slovenska. Fond tvorí hlavne účtovný materiál a zápisnice z filiálky v Banskej Štiavnici. Z činnosti centrály sa zachoval iba účtovný materiál, hypotekárna kniha a kniha účastinárov, a to z obdobia v čase likvidácie.

Dátum poslednej úpravy: 28. júna 2018