SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Obchodná banka, Banská Bystrica

Banka vznikla 15. mája 1904 pod názvom Beszterczebányai kereskedelmi bank, r. t. Akciový kapitál bol 200 tisíc rakúsko-uhorských korún (K) a počet prvých účastinárov bol 209. Valné zhromaždenie zvolilo prvú správu, jej predsedom sa stal Mano Tandlich, podpredsedom Filip Kohn, riaditeľom Armín Krausz, členmi správy boli Samuel Engel, Samuel Porgesz, Tivadar Frankl, Miksa Reisz, Albert Hexner, Samuel Schwarz, Armín Telek, Ödön Turcsányi, predsedom dozorného povereníctva bol Manó Lenke a členmi Alajoš Fischer a Jozef Fleissig.

Obchodná banka, Banská Bystrica - účastina,1922Do roku 1906 dosiahla banka zisk 7 tisíc K, vkladov získala v sume 425 tisíc K. Akciový kapitál sa zvyšoval, v roku 1909 na 400 tisíc K a v roku 1917 na 1 milión K. Zisk bol koncom roka 1918 takmer 80 tisíc K a vkladov bolo v hodnote niečo vyše 4 miliónov K.

Keďže sa aktívne zapájala do upisovania vojnových pôžičiek, utrpela po vojne veľké straty. Akciový kapitál bol v roku 1919 znížený na polovicu. Zároveň sa do správy banky dostali noví členovia - Milan Kulišek, Bertalan Gescheidt, Ľudevít Kovács a ako riaditeľ banky aj Armín Krausz.

V roku 1922 spísala banka syndikátnu zmluvu s Národnou bankou v Banskej Bystrici a zvýšila akciový kapitál na 2 milióny korún československých. Výročné správy banky a oznamy boli uverejňované v Pohronskom hlásniku v Banskej Bystrici. Banka poskytovala úvery obchodníkom, remeselníkom a roľníkom. Vklady rástli až do roku 1930, neskôr už iba klesali, rovnako ako zisk. Dňa 24. júla 1939 správa banky navrhla, aby fuzionovali s Národnou bankou v Banskej Bystrici, a to podľa dohody z roku 1922. Napokon so súhlasom ministerstva financií valné zhromaždenie Obchodnej banky odobrilo 22. mája 1940 fúziu s Národnou bankou v Banskej Bystrici, ktorá sa premenovala na Stredoslovenskú banku, a to od 1. januára 1940. Stredoslovenská banka fúziu schválila valným zhromaždením 6. júna 1940 so spätnou platnosťou od 1. januára 1940.

Archívne dokumenty boli pôvodne uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku. Po roku 1990 boli uložené v budove archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy archívu na Cukrovej 8 v Bratislave. Inventár k tomuto fondu bol vyhotovený v roku 1968 a v roku 2016 bol revidovaný. Fond tvoria hlavne zápisnice zo zasadnutí správy a účtovné knihy.

Dátum poslednej úpravy: 27. júna 2018