SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Nitrianska úverná banka, Nitra

Táto banka bola založená v roku 1872, no registrácia spolkov a spoločností v Rakúsko-Uhorsku sa začala vykonávať až v rokoch 1875 - 1876 po vydaní novej ústavy, ktorá povoľovala spolčovanie sa v organizovaných útvaroch, preto bola do firemného registra zapísaná 13. mája 1876. Prvú správu tvorili Martin Babothy, Móric Gerstl, Dávid Kohn, Vincze Mérey, Gustáv Otto, Július Herceg Odescalchi a ďalší. Činnosť peňažného ústavu sa sústredila na eskont a reeskont zmeniek, záloh a predaj tovarových listov a cenných papierov, nákup valút, úverovanie podnikov a prijímanie vkladov. V roku 1896 začala banka úradovať vo vlastnej novopostavenej budove v Nitre na dnešnej Farskej ulici 3. Dňa 31. marca 1900 založila svoju prvú filiálku - v Žabokrekoch nad Nitrou.

V roku 1907 tvoril akciový kapitál sumu 300 tisíc rakúsko-uhorských korún (K), o desať rokov bol zvýšený na 600 tisíc K a v roku 1918 na 1 milión K. V 19. storočí bol úrok z vkladov 3 - 4 % a z úverov 8 %. 

V čase prvej svetovej vojny bol predsedom správy banky Štefan von Craus, jeho zástupcom Štefan Kutvaszer, hlavným riaditeľom Emerich von Arpássy a jeho zástupcom Johann Halmai. Suma poskytnutých úverov predstavovala vyše 5 miliónov K, suma vkladov vyše 16 miliónov K a čistý zisk za rok 1918 bol 238 tisíc K.

Po prvej svetovej vojne sa dozorným komisárom banky stal dirigent (vedúci filiálky) Slovenskej banky Vladimír Látal. V roku 1921 došlo na základe takzvaného sporiteľničného zákona k preregistrovaniu banky pod nový trojjazyčný názov - Nitrianska úverná banka, Nyitrai hitelbank, Nitrauer Creditbank. V tom istom roku sa zlúčila s Tatra bankou. K zániku ju podľa všetkého doviedlo neúmerné finančné zaťaženie vysokou sumou upísaných vojnových pôžičiek.

Archívny materiál bol uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej v bývalom kláštore v Marianke. V rokoch 1975 – 1977 bol prevezený do novej budovy jej archívu na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa v roku 2003 previezol do budovy Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave.

Fond obsahuje 14 účtovných kníh. Prvý dočasný inventár bol vyhotovený v Marianke a v roku 2015 bol revidovaný v archíve Národnej banky Slovenska.

Nitrianska úverná banka, Nitra

Dátum poslednej úpravy: 28. decembra 2018